Sistemi, ki garantirajo najmanj eno dvojko, če je izžrebanih 5 številk iz sistema

Minimalna garancija sistema
pet1x2
41 številk = 28 kombinacij
Polni 749.398 kombinacij
 
Minimalna garancija sistema
pet1x2
45 številk = 29 kombinacij
Polni 1.221.759 kombinacij

Minimalna garancija sistema
pet1x2
49 številk = 35 kombinacij
Polni 1.906.884 kombinacij
 
Minimalna garancija sistema
pet1x2
50 številk = 42 kombinacij
Polni 2.118.760 kombinacij

Skrajšani sistemi za Eurojackpot 2012 - 2023