Sistemi, ki garantirajo najmanj eno štirico, če so izžrebane 4 številke iz sistema

Minimalna garancija sistema
pet5x44x3 
štiri1x45x33x2
tri 2x36x2
dve  4x2
7 številk = 9 kombinacij
Polni 21 kombinacij
 
Minimalna garancija sistema
pet5x412x33x2
štiri1x48x310x2
tri 3x310x2
dve  6x2
8 številk = 20 kombinacij
Polni 56 kombinacij

Minimalna garancija sistema
pet5x411x313x2
štiri1x48x314x2
tri 3x312x2
dve  7x2
9 številk = 30 kombinacij
Polni 126 kombinacij
 
Minimalna garancija sistema
pet5x420x320x2
štiri1x412x324x2
tri 4x321x2
dve  11x2
10 številk = 51 kombinacij
Polni 252 kombinacij

Minimalna garancija sistema
pet5x420x330x2
štiri1x412x330x2
tri 4x324x2
dve  12x2
11 številk = 66 kombinacij
Polni 462 kombinacij
 

Skrajšani sistemi za Eurojackpot 2012 - 2022